Reply – กินแล้วมีผลข้างเคียงอย่างไร?
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
กินแล้วมีผลข้างเคียงอย่างไร?
— by toeyproduct@gmail.com toeyproduct@gmail.com


เมื่อทานFUCO PURE เข้าไปอาจจะทำให้รู้สึกร้อน เนื่องจากมีการเผาผลาญของพลังงาน บางคนอาจไม่รู้สึก