ประสบการณ์จากผู้ใช้ ฟูโก้ เพียว Fuco

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ประสบการณ์จากผู้ใช้ ฟูโก้ เพียว Fuco

verjeg
Administrator
การทานfuco pure ให้ได้ผลมีหลักสำคัญ 4 ข้อค่ะ คือ

1. ให้ทานน้ำเยอะๆๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่น 50 กิโล ต้องทานน้ำ 2 ลิตรต่อวันค่ะถ้าทานฟูโก้เพียว ต้องเพ่ิมอีก 1 ลิตรเอาไปเผาผลาญต่างหากค่ะ

2. ขับถ่ายทุกวันค่ะ

3. กินอาหารให้ครบ 3 มื้อ ห้ามอดอาหารเด็ดขาด (ควบคุมอาหาร ของทอดของมัน ของจุกจิกทานให้น้อยลงค่ะ)

4. อย่าทานมื้อดึก หลัง 1 ท่มเป็นต้นไปห้ามทานข้าวนะค่ะ  ถ้าทำไม่ได้แนะนำ จากใจจริง กลับไปออกกำลังกายและเปลี่ยนพฤติกรรมให้ตัวเองปฎิบัติตนเเบบ 4 ข้อนี้ได้ ก็ไม่ต้องพิ่ง อาหารเสริมเลยค่ะ
Fuco Pure (ฟูโก้เพียว)
สนใจติดต่อ 0817034280 /0869099742  วรพล เกียรติกมล(เต้ย)  
1793 ซอยอ่อนนุช 35 สวนหลวง กรุงเทพ
Line: toeyproduct