น้ำหนัก76ทานกี่วันครับถึงจะลดได้10โล

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

น้ำหนัก76ทานกี่วันครับถึงจะลดได้10โล

toeyproduct@gmail.com


น้ำหนัก 76 กิโลควรทานมื้อละ 2 เม็ดครับ เป็นประจำครับ

ถ้าปฏิบัติ และมีวินัยในการทานฟูโก้ ร่วมกันกับควบคุมอาหาร ไม่ใช่ว่ามีฟูโก้

แล้วทานตามใจปาก ฟูโก้มันก็จะช่วยไม่ได้เต็มที่คับ

ปกติแล้วภายใน 3 เดือนก็น่าจะทราบผลแล้วครับว่าลดได้ขนาดไหนครับ