มีส่วนผสมของอนุพันธ์แอมเฟตามีน(ส่วนผสมทำยาบ้า) หรือไม่ ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

มีส่วนผสมของอนุพันธ์แอมเฟตามีน(ส่วนผสมทำยาบ้า) หรือไม่ ?

toeyproduct@gmail.com
This post was updated on .


ฟูโก้ ไม่มีส่วนผสมของอนุพันธ์แอมเฟตามีน(ส่วนผสมทำยาบ้า) สารเหล่านี้ เพราะ FUCO PURE สกัดจากสาหร่ายอย่างเดียวเท่านั้น สารอาหารอื่น ๆ ที่มีเพิ่ม ก็จะได้แก่ โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ไอโอดีน วิตามินซี ไฟเบอร์ เบต้าแคโรทีน กรดแพนโทเธนิค และไรโบเฟลวิน หรือวิตามินบีสอง และเนื่องจากมีสาหร่ายมีสภาพเป็น Salinity หรือความเค็ม เพราะในสาหร่ายมีเกลือแมกนีเซียม หรืออัลคลาไล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาถ่าย จึงทำให้การขับถ่ายสะดวกและเป็นการดีท็อกลำไส้ ด้วยกากใยจากสาหร่ายวากาเมะอีกด้วย