ถ้าเราเลิกกิน ฟูโก้ เพียว แล้วจะเกิดอาการโยโย่ หรือไ่ม่?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ถ้าเราเลิกกิน ฟูโก้ เพียว แล้วจะเกิดอาการโยโย่ หรือไ่ม่?

toeyproduct@gmail.com

ไม่มีอาการโยโย่แน่นอน เพราะ FUCO PURE สกัดมาจากสาหร่ายวากาเมะซึ่งมีสารฟูโก้แซนทิน(Fucoxanthin) ที่ช่วยในเรื่องของการสลายไขมัน ซึ่งไม่มีสารออกฤทธิ์ใดๆ ที่ทำให้คุณต้องอดอาหารเหมือนยาลดน้ำหนักทั่วไป ซึ่งยาลดน้ำหนักทั่วๅไปถ้าหยุดทานก็จะเกิดการโยโย่เอฟเฟค เพราะว่ามันไปลดขนาดของเซล์ไขมัน และกดระบบประสาทในลดความอยากอาหาร