คนท้อง คนกำลังมีลูกมีน้อง ตั้งครรภ์ ทานฟูโก้ ได้ไหม?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

คนท้อง คนกำลังมีลูกมีน้อง ตั้งครรภ์ ทานฟูโก้ ได้ไหม?

toeyproduct@gmail.com

เฉพาะคนที่กำลังจะมีลูก จะตั้งครรถ์หรือกำลังตั้งครรภ์ (คนท้อง) สามารถทานได้ แต่ไม่แนะนำ
เพราะว่าในการที่เราตั้งท้อง เราต้องยอมอ้วน กินทุกอย่างให้เต็มที่บำรุงท้องและเด็ก อย่าคิดจะลดความอ้วนไว้หลังจากคลอดแล้วค่อยว่ากัน ลูกเรานั้นสำคัญที่สุด ส่วนคนที่คลอดแล้วอยากให้ให้นมไปสักระยะนึงก่อนเพราะการให้นมลูก น้ำนมเราต้องมีความสมบูรณ์เพียงพอ แต่ผ่านไปสักระยะนึง เราจะทานFucoได้